The Good Doctor 1x8

Apple

Др. Шаун Мурфийг дэлгүүрт явж байх үед зэвсэгт этгээд халдан дэлгүүрт үйлчлүүлж байсан бүх хүмүүсээс утас, түрийвчийг нь шаардах боловч чанга дуу чимээнээс цочмог Шаун тэвдэж сандарсандаа гэмт хэрэгтний үгийг дагж мөрдөөгүйгээс гэмгүй иргэн хохирно. Уг хэрэг явдлыг сонссон Др. Глассмэн, Шаун -д чөлөө олгож өөрийгөө буруутгах хэрэггүй хэмээн захих боловч Шаун эл хэрэг явдал өөрөөс нь үүдээгүй бөгөөд гэмшсэн сэтгэл байхгүй гэж мэлзсэн нь Др. Глассмэн -д, Шаун -ыг өөр өнцгөөс харахад хүргэлээ.


The Good Doctor: 1×8
The Good Doctor: 1×8
The Good Doctor: 1×8
The Good Doctor: 1×8
The Good Doctor: 1×8
The Good Doctor: 1×8
The Good Doctor: 1×8
Nov. 20, 2017

The Good Doctor season 1