The Good Doctor 1x7

22 Steps

Гэгээн Бонавентур Эмнэлгийн түргэн тусламжийн тасагт Аутизм өвчтэй Лиам гэх хүү толгойдоо бэртэл аван хүргэгдэж ирэх бөгөөд хариуцсан эмчээр нь Шаун Мурфи томилогдлоо. Бусад эмч нар ч гэсэн ижил төрлийн хам шинжтэй хүмүүс нэгнээ илүү их ойлгоно гэсэн дөлгөөн бодолтой байсан бол өмнө нь өөртэйгөө ижил хам шинжтэй хүнтэй огт уулзаж үзээгүй Др. Шаун Мурфи юу хийх учраа олохгүй сандарч эхэллээ.

The Good Doctor: 1×7
The Good Doctor: 1×7
The Good Doctor: 1×7
Nov. 13, 2017

The Good Doctor season 1